Giới thiệu

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

 

ÔNG TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG

CHỦ TỊCH SACA

ÔNG ĐINH HỒNG KỲ

Phó Chủ Tịch Thường Trực SACA,

kiêm Tổng thư ký

Chủ Tịch Hệ Thống Công Ty SECOIN

Phó Chủ Tịch Hội Công Nghệ Cao TP. HCM

ÔNG LÊ TRẦN KIÊN

Phó Chủ Tịch SACA

Phó Giám Đốc Sở Xây Dựng TP. HCM

 ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

Phó Chủ Tịch SACA

Phó Giám Đốc Sở Quy Hoạch Kiến Trúc TP. HCM

ÔNG CAO THU

Phó Chủ Tịch SACA

Bí Thư Đảng Ủy (Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Minh

BÀ THÁI THỊ MỸ HẠNH

Phó Chủ Tịch SACA

 

BÀ ĐỖ THỊ LOAN

Phó Chủ Tịch SACA

Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH KELSEY Việt Nam

 ÔNG NGUYỄN HỮU HIỀN

Phó Chủ Tịch SACA

Giám Đốc Đối Ngoại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng HÒA BÌNH

 

ÔNG ĐẶNG NHỨT

Phó Chủ Tịch SACA

CT.HĐQT Công Ty CP Phát Triển

Đô Thị Sài Gòn – Tây Bắc

ÔNG LÊ QUANG LĨNH

Phó Chủ Tịch SACA

TGĐ Công Ty Cp Phát Triển Nhà

Bắc Trung Nam

ÔNG NGUYỄN TỰ KHÁNH

Phó Chủ Tịch SACA

Chủ tịch - Tổng giảm đốc Công Ty Cp Tư Vấn & Kiến Trúc Xây Dựng TP. HCM

ÔNG PHẠM TRỌNG HÒA

Ủy Viên BCH SACA

Phó Tổng Giám Đốc Xây Dựng - Công Ty Cp

Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

ÔNG PHẠM TUẤN KHANH

Ủy Viên BCH SACA

Giám Đốc công ty TVTK-ĐT-XD Hưng Quốc (HiQ design)

Giảng Viên Khoa Kiến Trúc - Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM

ÔNG TRẦN DƯƠNG HUYỀN

Ủy Viên BCH SACA

Giám đốc Công Ty Cp Tư Vấn Xây Dựng SACA

 

BÀ ĐINH THỊ TRÚC GIANG 

Ủy Viên BCH SACA

Trưởng Ban Kiểm Soát SACA

Phó GĐ Tài Chính Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Nhà Việt Nam

ÔNG NGUYỄN VĂN PHAN

Ủy Viên BCH SACA

Giám Đốc Công ty TNHH Sơn Hoa Việt

ÔNG LÊ ĐÌNH TÙNG

Ủy Viên BCH SACA

TGĐ Công ty CP Trang Trí Nột Thất Tín Trung

(TT DECOR)

  ÔNG NGUYỄN HOÀNG TIẾN

Ủy Viên BCH SACA

TGĐ Cty CP Phát triển Kỹ thuật & Xây dựng Sài Gòn (SAIGON E&C)

ÔNG NGUYỄN HOÀI SƠN

Ủy Viên BCH SACA

Chánh Văn phòng, Phó Tổng Thư ký SACA