Đối tác
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUYÊN HẢI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUYÊN HẢI
55B Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thương mại thép, sản xuất kết cấu thép, nhà thép tiền chế, các sản phẩm kết cấu, cấu kiện thép phụ trợ cho các công trình, tòa nhà, dự án xây dựng …