Đối tác
Tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn
Tổng công ty Xây Dựng Sài Gòn
18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xây lắp, đầu tư dự án, tư vấn thiết kế, vật liệu xây dựng