Đối tác
Công ty Cổ phần SY STEEL VINA
Công ty Cổ phần SY STEEL VINA
816A Nguyen Duy Trinh Str., Phu Huu Ward, Dist 9, HCMC
Sản xuất tôn màu, sản xuất kim loại