Đối tác
Công ty CP TLK
Công ty CP TLK
7A/31 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp