Đối tác
Công ty Cổ phần Kiểm Định  Xây Dựng Sài Gòn
Công ty Cổ phần Kiểm Định Xây Dựng Sài Gòn
25 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tư vấn đầu tư xây dựng như lập dự án tiền khả thi và khả thi, thiết kế kỹ thuật và lập tổng kinh phí thực hiện dự án, thẩm tra thiết kế và dự toán, tư vấn giám sát xây dựng, tư vấn nghiệm thu, các dịch vụ kiểm định.