Đối tác
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phan Vũ
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phan Vũ
Số A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất cọc, cừ vàn tấm tường bê tông, thi công, phát triển hạ tầng.