Đối tác
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Nam Hải Sơn
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Nam Hải Sơn
33/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dịch vụ bảo vệ