Đối tác
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bàn Thạch
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bàn Thạch
415/17 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thiết kế, thi công và tư vấn xây dựng.