Đối tác
Công ty CP Phát triển Kỹ thuật & Xây dựng Sài Gòn (SAIGON E&C)
Công ty CP Phát triển Kỹ thuật & Xây dựng Sài Gòn (SAIGON E&C)
26-34 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xây dựng dân dụng và công nghiệp