Giới thiệu

Thư Ngỏ Của Chủ Tịch Hiệp Hội

HIỆP HỘI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH

27 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN (1991-2018)

 Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM (Hiệp hội) được thành lập vào ngày 18/5/1991. Đến nay tổng số hội viên của Hiệp hội là 121, trong đó có 109 hội viên pháp nhân là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng và 12 hội viên cá nhân. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM hoạt đông và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP.HCM.
         

 Trong 27 năm hoạt động, với nội lực của mình cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban, ngành đặc biệt là Sở Xây dựng TP.HCM, Hiệp hội đã từng bước trở thành trung tâm liên kết các hội viên hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại TP.HCM. Động viên, giúp đỡ doanh nghiệp hội viên đầu tư kỹ thuật, áp dụng những công nghệ mới trong và ngoài nước để tăng cường khả năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng. Tạo mối liên hệ, kết nối hội viên của Hiệp hội với các tổ chức kinh tế khác trong việc cung cấp các nguyên liệu và tiêu thụ các sản phẩm của các hội viên. Hiệp hội là đầu mối thu thập thông tin về năng lực và tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên; trên cơ sở đó tư vấn cho các hội viên để việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, cung cấp thông tin về các chủ đầu tư, các dự án xây dựng tạo điều kiện cho các hội viên tham gia đấu thầu tạo ra những việc làm mới có hiệu quả thiết thực. Nhiều năm hiệp hội đã tổ chức phát hành một số chuyên san về ngành xây dựng như việc phát hành chuyên san “Thông Tin Danh Bạ Ngành Xây Dựng – VLXD Tại TP.HCM Và các tỉnh Phía Nam”, chuyên san “ Tiềm Năng Và Triển Vọng Xây Dựng TP.HCM ”… và trong nhiều năm liền Hiệp hội cũng cung cấp miễn phí tập san “Người Xây Dựng” cho các hội viên là một cố gắng có hiệu quả, giúp các chủ đầu tư và các thành viên Hiệp hội hiểu biết năng lực của nhau, hiểu tiềm năng thế mạnh của từng hội viên và có địa chỉ cụ thể để các chủ đầu tư trong và ngoài nước chọn đối tác, đại lý thích hợp.
 

Với vai trò tập hợp những đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, Hiệp hội là đầu mối thu thập và cung cấp các thông tin khoa học kỹ thuật có liên quan tới hoạt động sản xuất , kinh doanh ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Hàng năm Hiệp hội thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề giúp các doanh nghiệp hội viên các thông tin về công nghệ mới.
 

Song song với việc tổ chức các hội nghị chuyên đề có tính chất kỹ thuật, Hiệp hội đồng thời cũng tổ chức các buổi hội thảo cho hội viên để thảo luận, thu thập thông tin tổng hợp ý kiến xây dựng và phản biện đóng góp vào việc xây dựng cơ chế chính sách với các cơ quan chức năng và đóng góp ý kiến vào việc phản biện về quy hoạch thành phố, về giao thông, về xây dựng cao ốc và quản lý đất đai, quản lý đô thị …,về các giải pháp thi công, về kết cấu và chất lượng công trình, các kế hoạch kinh tế xã hội của Thành phố hàng năm, trong đó chủ yếu về vấn đề đầu tư của thành phố về nhà ở, về hệ thống giao thông, cấp thoát nước, đặc biệt là chống ngập … phản ánh kịp thời những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các chính sách, góp phần đưa những quy định của nhà nước đến gần thực tế hơn. Hiệp hội cũng là một trong những thành tố quan trọng trong phản biện về các thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân và cho các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dựng, nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
 

Hiện nay Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM là hội viên của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật TP. HCM, hội viên của Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam và Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam. Qua đó Hiệp hội làm nhiệm vụ đầu mối đối ngoại của các hội viên. Hiệp hội với những đóng góp bền bỉ trong suốt 27 năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực và to lớn cho các hội viên, giúp đỡ các cơ quan hoạch định kinh tế và pháp luật thấy được tình hình thực tế trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại thị trường Tp HCM đế có những điều chỉnh trong pháp luật và trong quản lý ngành xây dựng và vật liệu xây dựng ngày một tốt hơn.

                                                                                                                                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                    TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG