Giới thiệu

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI SACA

Ong_Le_Viet_Hai

ÔNG LÊ VIẾT HẢI

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI SACA

Chủ tịch HĐQT Công ty Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

Dinh_Hong_Ky
Nguyen_Ngoc_Thanh_SXD Nguyen_Van_Tuan
Nguyen_Dinh_Hung

ÔNG ĐINH HỒNG KỲ

PHÓ CHỦ TỊCH TT - TTK

BÀ NGUYỄN NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH

ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN

PHÓ CHỦ TỊCH

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Chủ tịch Hệ thống Công ty Cổ phần Secoin

Trưởng phòng Vật liệu Xây dựng Sở Xây dựng TP. HCM

Phó Chủ tịch TT HĐQT Công ty CP Tập đoàn Địa Ốc Cát Tường

Chủ tịch Công ty tổ chức triễn lãm Quốc tế Xây dựng Viẹtbuild

Nguyen_Cong_Chinh
Pham_Tuan_Khanh_3
Dinh_Thi_Truc_Giang
Ngo_Hoai__Duc

ÔNG NGUYỄN CÔNG CHÍNH

PHÓ CHỦ TỊCH

ÔNG PHẠM TUẤN KHANH

PHÓ CHỦ TỊCH

BÀ ĐINH THỊ TRÚC GIANG

ỦY VIÊN BCH - TB KIỂM SOÁT

ÔNG NGÔ HOÀI ĐỨC

ỦY VIÊN BCH - TB QLDA

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SADO Germany Window Giám đốc Công ty Tư vấn TK - ĐT- Xây dựng Hưng Quốc (HiQ Design) PGĐ Tài chính Công ty TNHH Tư vấn XD và Quản lý Nhà Việt Nam Giám đốc Công ty TNHH KOSHI Việt Nam
Phan_Long Ngo_Quang_Viet Doan_Ngoc_Thao
Vu_Linh_Quang

ÔNG PHAN LONG

ỦY VIÊN BCH - TB XTTM

ÔNG NGÔ QUANG VIỆT

ỦY VIÊN BCH- TB HỘI VIÊN

BÀ ĐOÀN NGỌC THẢO

ỦY VIÊN BCH - TB SỰ KIỆN

ÔNG VŨ LINH QUANG

ỦY VIÊN BCH

Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hoàng Long Giám đốc Công ty TNHH Friendship Sài Gòn Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Du lịch và sự kiện Go World Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Nhiệt tâm - ARDOR Architects
Thai_Thi_My_Hanh
Nguyen_Tu_Khanh
Tran_Duong_Huyen_1
Le_Quang_Linh

BÀ THÁI THỊ MỸ HẠNH

ỦY VIÊN BCH

ÔNG NGUYỄN TỰ KHÁNH

ỦY VIÊN BCH

ÔNG TRÂN DƯƠNG HUYỀN

ỦY VIÊN BCH

ÔNG LÊ QUANG LĨNH

ỦY VIÊN BCH

  Chủ tịch - TGĐ Công ty CP Tư vấn & Kiến Trúc XD TP. HCM Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng SACA Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Phát triển nhà  Bắc Trung Nam
Phan_Trong_Hoa
Chau_Vinh_Thuan_An
Nguyen_Manh_Binh_San
Pham_Dac_Quang

ÔNG PHẠM TRỌNG HÒA

ỦY VIÊN BCH

ÔNG CHÂU VĨNH THUẬN AN

ỦY VIÊN BCH

ÔNGNGUYỄN MẠNH BÌNH SAN

ỦY VIÊN BCH

ÔNG PHẠM ĐẮC QUANG

ỦY VIÊN BCH

Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn XD và Quản lý Nhà Việt Nam Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Landscape Association Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH LASCAL Việt Nam
Hoang_su_ky_quang
Tran_Van_Tuong
Van_Nguyen_Vu
Nguyen_Van_Sang

ÔNG HOÀNG SỬ KỲ QUAN

ỦY VIÊN BCH

ÔNG TRẦN VĂN TƯỞNG

ỦY VIÊN BCH

ÔNG VĂN NGUYÊN VŨ

ỦY VIÊN BCH

ÔNG NGUYỄN VĂN SÁNG

ỦY VIÊN BCH

Giám đốc Công ty Cổ phần TM DV HB Acoustic Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất XD Điện Bích Hạnh Giám đốc Công ty CP sản xuất Công  nghiệp & TM Vít Việt Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sơn Semaster Việt Nam
Nguyen_Trung_Hieu Le_Thu_Huong
Le_Van_Phan
 
Nguyen_Duc_Hoang_2

ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU

ỦY VIÊN BCH

BÀ LÊ THU HƯƠNG

ỦY VIÊN BCH

ÔNG NGUYỄN VĂN PHAN

ỦY VIÊN BCH

ÔNG NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

ỦY VIÊN BCH

Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kỹ thuật Toàn Năng Giám đốc Công ty TNHH Thép Povina Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hoa Việt Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai
chY_Lan
     

BÀ NGUYỄN THỊ LAN

ỦY VIÊN BCH

     
Giám đốc Công ty TNHH Lavis Brothers Coating