News

1604/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn QUỸ TỪ THIỆN HARRYWOO@ MINH NGUYỄN đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
1604/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TTCOMMERCE (BRAVAT HCM) đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
1504/2024

Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

1504/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn CÔNG TY TNHH SUN CERAMIC đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
1504/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
1304/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN QUANG THÔNG MINH đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
1304/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Hành trình Vững Bước - Chi nhánh Casagranda đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
1204/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
 
1204/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
1204/2024
Câu lạc bộ Golf SACA (SGC) trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Kết Cấu Thép GSB đã đăng ký tham gia tài trợ giải golf TRANH CUP DIC được diễn ra vào 09/05/2024 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.