Đối tác
Công Ty Cổ Phần Sản xuất Công nghiệp & Thương mại Vít Việt
Công Ty Cổ Phần Sản xuất Công nghiệp & Thương mại Vít Việt
42/8 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất và thương mại các sản phẩm phụ kiện liên kết phục vụ các ngành Cơ điện lạnh, M&E, ngành gỗ,… với các sản phẩm như: thanh Unitrust, Cùm U, cùm treo, SKI, Omega, ốc vít các loại,…