News

HỘI THẢO "KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP" VÀ "KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC ĐÔ THỊ"

Monday, 13/11/2023, 10:12 GMT+7 555
Monday, 13/11/2023, 10:12 GMT+7

HỘI THẢO 'KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP' VÀ 'KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG CÁC NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC ĐÔ THỊ'

Kinh tế tuần hoàn trong Nông nghiệp

- Thời gian: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023                                                              

- Địa điểm: Hội trường (tầng 2) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM,                                                                   224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

- Xem chi tiết Thư mời

* Kinh tế tuần hoàn trong các nhà máy xử lý nước đô thị

- Thời gian: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023


- Địa điểm: Hội trường (tầng 2) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM,                                                                    224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

- Xem chi tiết Thư mời

* Vui lòng đăng ký tham dự hội thảo qua email: lhhkhkt@tphcm.gov.vn