Đối tác
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình
235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam