Đối tác
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Hưng Quốc (HiQ design)
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Hưng Quốc (HiQ design)
95 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan