Events

SẮP DIỄN RA DIỄN ĐÀN KINH TẾ TP.HCM LẦN THỨ 4 NĂM 2023

Tuesday, 01/08/2023, 08:50 GMT+7 21730
Tuesday, 01/08/2023, 08:50 GMT+7
12_1Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023 có chủ đề “Tăng trưởng xanh – Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không”


Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không” là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, sẽ diễn ra từ ngày 13/09 đến 17/09. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành và khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu đến từ các quốc gia, tổ chức trên thế giới. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) vinh dự có ông Đinh Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội SACA là Phó Ban tổ chức Chương trình lần này.
 

Diễn đàn Kinh tế lần thứ 4 năm 2023 xoay quanh 6 chủ đề chính. Một là 'xu hướng phát triển tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn đối với các siêu đô thị (như TPHCM); hai là 'Xây dựng hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không'; ba là 'Chính sách trong xây dựng tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp'; bốn là 'Nguồn lực trong phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không và sứ mệnh của doanh nghiệp'; năm là 'Bài học, kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn' và sáu là 'Thực trạng của TPHCM và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh'.
 

Diễn đàn hướng đến việc tập trung thảo luận để tìm kiếm giải pháp xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn kết với các mục tiêu tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững; thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh; tích hợp tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Xem chi tiết Diễn đàn: Tại đây