Events

GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN VIỆT - HÀN NGÀNH XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG, ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Wednesday, 20/09/2023, 18:04 GMT+7 2691
Wednesday, 20/09/2023, 18:04 GMT+7
unnamed_1


Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam (VNEES) phối hợp cùng Hiệp hội GPASS tại Hàn Quốc tổ chức 'Chương trình Giao thương trực tuyến Việt - Hàn ngành Xây dựng, Môi trường, Điện Điện tử'. Đây là một sự kiện tổ chức trực tuyến giữa người mua hàng tiềm năng của Việt Nam và nhà cung cấp Hàn Quốc với mục đích kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng, Môi trường, Điện & Điện tử.

- Thời gian: Từ ngày 16/10 đến 20/10/2023

- Hình thức: Giao thương trực tuyến thông qua hệ thống Zoom

- Chi phí tham dự: Miễn phí

- Quyền lợi tham dự: Được nhận 30 USD sau khi hoàn thành ít nhất 03 cuộc gặp với các đơn vị Hàn Quốc trong danh sách

- Link đăng ký: https://forms.gle/XMfdH6XwxuY5PKWU8

- Link danh sách đơn vị Hàn Quốc: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y82TB7oz_fcDwSMJkYc8Y-0g5toFQG_C/edit?usp=sharing&ouid=107078035806602427278&rtpof=true&sd=true

- Hạn đăng ký từ nay đến hết ngày 22/09/2023
 

LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam  (VNEES)

Ms. Thùy Dương - Project Executive

Mail: duong.vnees@gmail.com

Điện thoại: 0968 439 806