Tin Tức

SACA CÔNG VĂN VỀ VIỆC MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID- 19

Thứ hai, 02/08/2021, 08:56 GMT+7 116
Thứ hai, 02/08/2021, 08:56 GMT+7
SACA CÔNG VĂN VỀ VIỆC MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID- 19

SACA CÔNG VĂN VỀ VIỆC MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID- 19

Sáng ngày Thứ Bảy 31/07/2021 Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hiệp Hội Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh (SACA) đã có công văn về việc một số kiến nghị về công tác phòng chống Đại dịch COVID - 19 gửi đến Thủ Tướng Chính Phủ

 
2.
 
 
 
4.
 
5.
 
5._1

 

6.

 

7.

 

8.