Liên hệ - góp ý

HIỆP HỘI XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP.HCM
Phòng 903, Tòa Nhà Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
CƠ SỞ CHÍNH