Tin Tức

2601/2021
Ngày 25/12/2020 vừa qua, tại Hội trường Queen Plaza Kỳ Hoà – Số 16A Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. HCM. Hiệp Hội Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng TP. HCM (SACA) đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VIII (2021 – 2025) để Bầu ra Ban Chấp hành, Ban thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. 
1301/2021

Phóng sự HTV9  "Ngành xây dựng Thành phố- một bước tiến mới” - Chương trình Đại hội Hiệp Hội Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng TP. HCM (SACA) nhiệm kỳ VIII (2021 - 2025).

2601/2021
Những hình ảnh sự kiện nổi bật của Hiệp hội SACA năm 2019-2020