Tài liệu

2606/2024
Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024.
2406/2024

Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024 về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

0905/2024
Văn bản số 5509/SGTVT-XD ngày 04 tháng 05 năm 2024 của Sở Giao thông Vận tải về việc thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông
2311/2023
Văn bản số 17920/SXD-VLXD ngày 16/11/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4790/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
1311/2023
Thông tư số 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.