Tin Tức

Thông tin về trưng bày hàng xuất khẩu tại Trung tâm Xuất khẩu Sài Gòn – SAIGONEXPO

Thứ tư, 31/01/2018, 15:53 GMT+7 1679
Thứ tư, 31/01/2018, 15:53 GMT+7
Sở Xây dựng phổ biến thông tin đến các đơn vị về chương trình “Showroom Xuất khẩu Sài Gòn - SAIGONEXPO” tại số 92 - 96 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh năng lực xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường các nước trên thế giới; Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) có triển khai chương trình “Showroom Xuất khẩu Sài Gòn -  SAIGONEXPO” tại số 92 - 96 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Xây dựng phổ biến thông tin đến các đơn vị về chương trình “Showroom Xuất khẩu Sài Gòn - SAIGONEXPO” tại số 92 - 96 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh năng lực xuất khẩu và tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường các nước trên thế giới; Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) có triển khai chương trình “Showroom Xuất khẩu Sài Gòn -  SAIGONEXPO” tại số 92 - 96 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.