Công trình, công nghệ và dự án xây dưng dân dụng và công nghiệp
Sản phẩm, công nghệ và dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp
Ra mắt Ban pháp lý SACA

Tin mới nhất

GIẢI PHÁP KINH TẾ TUẦN HOÀN CHO NGÀNH XÂY DỰNG
26/01/2023, 08:58 AM
Hiện nay, ngành xây dựng của nước ta đang tiêu tốn nhiều nhân lực và nguyên liệu thô nhất: 30% nguồn tài nguyên, 40% nguồn năng lượng và 12% lượng  nước. Ngành xây dựng tạo ra 40% lượng khí thải CO2 trên toàn cầu. Khi áp dụng kinh tế tuần hoàn, chúng ta sẽ giảm được 38% lượng khí thải CO2. Chính vì vậy, việc thế giới phải đi tới nền kinh tế tuần hoàn là một điều bắt buộc.

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Đại diện : Ông Nguyễn Đức Hoàng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
CTCP
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CTCP
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CTY
CÔNG
CÔNG
CTCP
CTY
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CTCP
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CTCP
CÔNG
CÔNG
CÔNG
Công
Công
CÔNG
CÔNG
Công
Công
Công
Công
Công
CÔNG
Ngân
Công
CÔNG
Công
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
Công
Công
Ngân
Công
Công
CÔNG
Công
Cồng
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công