HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

SẮP DIỄN RA HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SỐ & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Thứ sáu, 19/05/2023, 14:52 GMT+7 606
Thứ sáu, 19/05/2023, 14:52 GMT+7

Ngày 25/05 tới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM) và Công ty Cổ phần Công nghệ SiciX (IBM-SiciX) phối hợp tổ chức hội thảo 'Công nghệ và Phát triển bền vững cho doanh nghiệp sản xuất tối ưu hóa vận hành hoạt động sản xuất'. 
 

Ynh_YYng_IBM_Sicix_HYi_thYo_Ynh_YYng_website_1
-    Thời gian: Thứ Năm, Ngày 25/05/2023 từ 09h30 đến 11h30
-    Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai , Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM  
-    Nội dung:
      + Tối ưu hóa và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất; 
      + Chuyển đổi số trong hoạt động quản trị tài sản cho doanh nghiệp sản xuất;
      + Ứng dụng công nghệ cho mục tiêu phát triển bền vững.
-    Đối tượng: Đại diện BOD, CIO-CTO hoặc Phụ trách IT của doanh nghiệp sản suất có qui mô lớn;
-    Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí tham dự hội thảo và tiệc trưa.


Xin vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 22/05/2023

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4X3gX2eguJjreFJlEPm9bRZhWKPAKQWlzZgYLYDYQtUIUQ/viewform
 

Ông Nguyễn Đoàn Thông
Director, Membership & Training Department
171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
M : (+84) 903 857 520  |  E   : doanthong@vcci-hcm.org.vn 
O : (+84) 8 3932 5739   |  W : www.vcci-hcm.org.vn