Đối tác
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thiết kế, thi công và tư vấn xây dựng.