Hội viên
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thủ Thiêm
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thủ Thiêm
Số 55-56 Đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tài chính ngân hàng