Hội viên
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COATING
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COATING
Số 16A VSIP II-A, Đường Hòa Bình, KCN Việt Nam - Singapore, Xã Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Sản xuất và phân phối Sơn nước tại Việt Nam

 
7_2

 

 

lavis_2