Hội viên
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG VIETBUILD
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG VIETBUILD
307/17 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình -TP.HCM
Tổ chức hội chợ triễn lãm xúc tiền thương mại và các hoạt
động phục vụ xúc tiến thương mại