Hội viên
Công ty Cổ phần Sáng tạo và chuyển giao công nghệ Việt Nam
Công ty Cổ phần Sáng tạo và chuyển giao công nghệ Việt Nam
Số 44, đường Nguyễn Văn Huyên, Tổ 37, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Chuyển giao công nghệ bê tông UHPC từ vật liệu thiết kế,hoạt động chuyên môn KH và Công nghệ, tư vấn quản lý, tư vấn kỹ thuật