Hội viên
Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai
Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai
Số 119 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng.