Hội viên
Công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Vĩ Đạt
Công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Vĩ Đạt
Thôn Tân Mỹ, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên