Hội viên
Công ty TNHH Một thành viên Lavis Sài Gòn
Công ty TNHH Một thành viên Lavis Sài Gòn
Số 41 đường 12, City Land Park Hill, phường 10, Quận Gò Vấp, TP .HCM