Hội viên
Công ty CP Thương mại vật liệu điện Nam Hà Nội
Công ty CP Thương mại vật liệu điện Nam Hà Nội
27-29 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM