Hội viên
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THE BIM FACTORY
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THE BIM FACTORY
527A Đoàn Hữu Trung, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ tư vấn triển khai BIM và công nghệ xây dựng