Hội viên
CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng thầu những công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ mỹ thuật cao 

 

 

3

 

4