Hội viên
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh
Tầng 16 Cao ốc Bình Minh, số 706A Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng