Hội viên
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam
Lầu 1, Block A, Cao ốc An Khang, số 30 đường 19, phường An Phú, quận 02, Tp. Hồ Chí Minh
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, công trình hạ tầng kỹ thuật, tư vấn xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản.