Hội viên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
778K/17 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM