Hội viên
Công ty CP tư vấn Kiến trúc & Xây dựng TP.HCM (ACCCo)
Công ty CP tư vấn Kiến trúc & Xây dựng TP.HCM (ACCCo)
98 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tư vấn đầu tư xây dựng, xúc tiến đầu tư