Hội viên

Hướng dẫn thủ tục đăng ký

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA NHẬP HIỆP HỘI

Kính gửi :  Quý Doanh nghiệp, Quý Doanh nhân.

Cảm ơn Quý vị quan tâm tới việc gia nhập Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.Hồ Chí Minh (SACA). Hồ sơ hướng dẫn thủ tục gia nhập Hiệp hội gồm:

 

1. THƯ NGỎ MỜI GIA NHẬP HIỆP HỘI SACA https://saca.com.vn/vnt_upload/File/09_2023/0-ThY_ngY_mYi_gia_nhYp_hYi_vien_SACA.pdf

2. THƯ ĐỀ NGHỊ GIA NHẬP HIỆP HỘI SACA  https://saca.com.vn/vnt_upload/File/09_2023/2-BYN_YYNG__KY_YY_NGHY_GIA_NHYP_HYI_VIEN_SACA.doc

3. THÔNG BÁO MỨC LỆ PHÍ, HỘI PHÍ HIỆP HỘI SACA https://saca.com.vn/vnt_upload/File/09_2023/LY_phi_va_hYi_phi_2023.jpg

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Bà Phạm Kim Liên – Trưởng Ban Hội viên, Chánh VĂn phòng

Điện thoại: 0906 779982 hiephoisaca@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!