saca_1

 

HIỆP HỘI XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP HCM

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM được thành lập vào ngày 18/5/1991.

Xem tất cả
Công trình, công nghệ và dự án xây dưng dân dụng và công nghiệp
Sản phẩm, công nghệ và dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp
Ra mắt Ban pháp lý SACA

Tin mới nhất

“THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CHO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI”
30/06/2022, 11:33 AM
Vào ngày 01/07/2022 tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ diễn ra buổi hội thảo “Thách thức và cơ hội cho nguồn nhân lực ngành xây dựng Việt Nam trong giai đoạn mới”

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai

Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai

Đại diện : Ông Nguyễn Đức Hoàng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Công
Công
CÔNG
Công
Công
Công
CÔNG
Công
Công
Công
CTY
Công
Công
CÔNG
CÔNG
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
CÔNG
Công
Công
Công
Công
Công
CÔNG
Ngân
Công
CÔNG
Công
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
CÔNG
Công
Công
Ngân
Công
Công
CÔNG
Công
Cồng
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công
Công